các bạn cho mình hỏi làm sao để biết được chất sinh ra sau phản ứng là chất rắn

Question

các bạn cho mình hỏi làm sao để biết được chất sinh ra sau phản ứng là chất rắn

in progress 0
Allison 2 tháng 2021-10-04T22:13:04+00:00 1 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-04T22:14:58+00:00

  *để biết chất sinh ra sau pư là một chất rắn ta dựa vào tính chất của chất đó

  -chất tạo thành là một kim loại

  vd:     H2+CuO→Cu+H2O

    Cu là 1 chất rắn

  -nếu chất tạo thành là muối=>xem muối đó có tan hay không (dựa vào bảng tính tan) nếu muối đó không tan hoặc ít tan thì đó là chất rắn

  vd:   BaCl2+H2SO4→BaSO4+2HCl

  =>BaSO4 là chất rắn

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )