các bạn cho mình hỏi oxit bazơ với bazơ khác nhau như thế nào

Question

các bạn cho mình hỏi oxit bazơ với bazơ khác nhau như thế nào

in progress 0
Ruby 1 năm 2021-09-20T14:32:07+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-20T14:33:24+00:00

  Giải thích các bước giải:

   Oxit ba: hợp chất gồm một hay nhiều nguyên tử kim loại kết hợp với một hay nhiều nguyên tử oxi và có bazơ tương ứng.

  Ví dụ: \(Fe_2O_3, Na_2O, \cdots\)

  Bazơ là hợp chất hóa học mà phân tử của nó bao gồm có một nguyên tử kim loại liên kết với một hay nhiều nhóm hidroxit (OH)

  Ví dụ: \(Fe(OH)_3, NaOH,\cdots\)

  0
  2021-09-20T14:33:27+00:00

  ⊕Bazơ là hợp chất bao gồm có một nguyên tử kim loại liên kết với một hay nhiều nhóm OH-

  -Bazo có công thức tổng quát:R(OH)n

    trong đó:R là 1 kim loại     

                   n là hóa trị của kim loại

  ⊕Oxit bazơ :là hợp chất gồm một hay nhiều nguyên tử kim loại kết hợp với một hay nhiều nguyên tử oxi và có bazơ tương ứng

  -Oxit bazo có công thức tổng quát:R2On

    trong đó:R là 1 kim loại     

                   n là hóa trị của kim loại

  ———————–Nguyễn Hoạt———————–

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )