Các bạn cho mình tất cả công thức vật lý 8 được không cảm ơn ạ

Question

Các bạn cho mình tất cả công thức vật lý 8 được không cảm ơn ạ

in progress 0
Quinn 3 tháng 2021-09-11T15:27:34+00:00 2 Answers 13 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-11T15:28:50+00:00

  Đáp án:

   

  – Tính vận tốc: V = S/t ;
  – Tính vận tốc trung bình: Vtb = S1+S2+S3+……..+Sn / t1+t2+t3+…….+tn
  – Áp suất chất rắn: P = F / S
  – Áp suất chất lỏng: P = d x h
  – Lực đẩy Ác-si-mét : FA = d x V
  – Tính công: A = F / S (đơn vị của A là J)
  – Công suất: P = A / t 
  – Công thức tính cơ năng: W= Wđ + Wt
  – Công thức tính thế năng: Wt = P x h ( P= m x g biết g= 9,8 ~10)
  – Công thức tính động năng: Wđ = m x v^2 / 2

   * Đơn vị của thế năng, động năng: J

  * Đơn vị của công suất: W

  0
  2021-09-11T15:29:07+00:00

  Đáp án:

  – Lực đẩy Ác-si-mét : FA = d . V

  – Công thức tính cơ năng: W = Wđ + Wt

  – Công thức tính thế năng: Wt = P . h

  – Công thức tính động năng: Wđ = m . v^2/2

  – Tính vận tốc: V = S/t

  – Tính vận tốc trung bình: Vtb = S1 + S2 + S3 + … + Sn  /  t1 + t2 + t3 +… + tn

  – Áp suất chất rắn: P = F/S

  – Áp suất chất lỏng: P = d . h

  – Tính công: A = F/S

  – Công suất: P = A/t 

  Cho mik ctlhn nha!!! (nếu thiếu j thì nói mik nhé)

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )