Các bạn giải giùm mk câu này với Bình phương của 2 nhân 2 chia 4 nhân 12 rồi nhân 2 chia cho 4 bình phương xong cộng lại nhân 12 chia 8

Question

Các bạn giải giùm mk câu này với
Bình phương của 2 nhân 2 chia 4 nhân 12 rồi nhân 2 chia cho 4 bình phương xong cộng lại nhân 12 chia 8

in progress 0
Ximena 4 ngày 2021-12-06T14:40:20+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-06T14:41:32+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-12-06T14:41:59+00:00

  Đáp án:

  4,5

  Giải thích các bước giải:

   2² x 2 : 4 x 12 x 2 : 4² + 12 : 8 

  = 4 x 2 : 4 x 12 x 2 : 16 + 1,5

  = 3 + 1,5 

  = 4,5 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )