Các bạn giỏi ơi giúp mình bài này với ạ và chuyên gia giúp em với ạ !!! Cho tam giác ABC vuông cân tại A . Gọi M là trung điểm của BC . Trên tia đối

Question

Các bạn giỏi ơi giúp mình bài này với ạ và chuyên gia giúp em với ạ !!!
Cho tam giác ABC vuông cân tại A . Gọi M là trung điểm của BC . Trên tia đối của tia MA lấy điểm I sao cho MI = MA
a )Chứng minh : ^ABM = ^ICM , Tính ^AIC
b ) Chứng minh BI = AC suy ra : BI //AC
c ) Gọi G là trọng tâm của tam tam giác ABC . Chứng minh : A , G , M , I thẳng hàng . So sánh GM với AI

in progress 0
Aubrey 1 năm 2021-11-13T05:14:48+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-13T05:15:54+00:00

  a) Xét $ΔABM$ và $ΔICM$ có :
  $AM = IM (gt)$
  $ \widehat{BMA} = \widehat{CMI} $ ( đối đỉnh )
  $BM= CM (gt)$
  $\to ΔABM = ΔICM (c.g.c)$
  $\to \widehat{ABM} = \widehat{ICM}$
  $\to ΔCIM$ vuông cân tại $M$
  $\to \widehat{AIC} = 45^o$Δ
  b) Chứng minh tương tự ta có :
  $ΔBMI = ΔCMA (c.g.c)$
  $\to BI = AC$ và $ \widehat{IMB} = \widehat{AMC}$
  $\to BI //AC$ ( hai góc ở vị trí so le trong )
  c) Vì $G$ là trọng tâm tam giác $ABC$
  $\to G \in AM$
  Mặt khác, $A,M,I$ thẳng hàng
  Nên $A,G,M,I$ thẳng hàng.
  Vì $G \in AM \to GM < AM$
  Mà : $AM < AI$
  Nên $GM < AI$

  0
  2021-11-13T05:16:39+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )