Các bạn giúp mik với ;-; Tính tổng tất cả các phân sô có mẫu số là 12, nhỏ hơn -1/12 và lớn hơn -1/2

Question

Các bạn giúp mik với ;-;
Tính tổng tất cả các phân sô có mẫu số là 12, nhỏ hơn -1/12 và lớn hơn -1/2

in progress 0
Katherine 3 tháng 2021-09-29T20:46:47+00:00 2 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-29T20:47:53+00:00

  `#Kenshiro`

  Ta có các phân số được cho là: 

  `{ (-2)/12 ; (-3)/12 ; (-4)/12 ; (-5)/12 }`

  Tổng tất cả các phân số là :

  `(-2)/12 + (-3)/12 + (-4)/12 + (-5)/12`

  `= (-14)/12 = (-7)/6`

  0
  2021-09-29T20:48:10+00:00

  Phân sô có mẫu số là 12, nhỏ hơn -1/12 và lớn hơn -1/2 là: $\frac{-2}{12};$ $\frac{-3}{12};$ $\frac{-3}{12};$ $\frac{-5}{12}$ 

  Tổng tất cả các phân số là

  $\frac{-2}{12}+$ $\frac{-3}{12}+$ $\frac{-4}{12}+$ $\frac{-5}{12}$  

  $=\frac{(-2)+(-3)+(-4)+(-5)}{12}$

  $=\frac{-14}{12}=$ $\frac{-7}{6}$

  @Mon lì

  CHO MIK XIN CTLHN Ạ

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )