cÁC BẠN giúp mình ạ và chỉ mình tại sao phải tính ra số mol của Fe mà số mol của Fe là 1 rồi còn gì nữa các bạn hệ số là 1 rồi mà tại sao phải tính s

Question

cÁC BẠN giúp mình ạ và chỉ mình tại sao phải tính ra số mol của Fe mà số mol của Fe là 1 rồi còn gì nữa các bạn hệ số là 1 rồi mà tại sao phải tính số mol của Fe ạ
Sắt tác dụng với axit clohiđric : Fe + 2HCl → FeCl2 + H2.
Nếu có 2,8 g sắt tham gia phản ứng, em hãy tìm :
a) Thể tích khí hiđro thu được ở đktc.
b) Khối lượng axit clohiđric cần dùng.
Các bạn ơi ví dụ đề bài trên thì tại sao phải tính ra số

in progress 0
aikhanh 4 tháng 2021-08-16T01:13:19+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-16T01:14:27+00:00

  1 là tỉ lệ thôi bạn

   

  0
  2021-08-16T01:14:29+00:00

  Đáp án:

   a) 1,12l

  b) 3,65g

  Giải thích các bước giải:

  1 đó là hệ số trên phương trình chứ không phải là số mol của Fe nên phải đi tính mol Fe từ khối lượng Fe nha em

  \(\begin{array}{l}
  a)\\
  Fe + 2HCl \to FeC{l_2} + {H_2}\\
  {n_{Fe}} = \dfrac{{2,8}}{{56}} = 0,05mol\\
  {n_{{H_2}}} = {n_{Fe}} = 0,05\,mol\\
  {V_{{H_2}}} = 0,05 \times 22,4 = 1,12l\\
  b)\\
  {n_{HCl}} = 2{n_{Fe}} = 0,1\,mol\\
  {m_{HCl}} = 0,1 \times 36,5 = 3,65g
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )