Các bạn giúp mình chỗ (=–.) ạ I . Cuộc duy tân Minh Trị 1 Hoàn cảnh : =====

Question

Các bạn giúp mình chỗ (…………………) ạ
I . Cuộc duy tân Minh Trị 
1 Hoàn cảnh : ……………………………………………………….
: Khách quan và chủ quan ………………………………………..
2 . Nội dung duy tân : 
Kinh tế …………………………………………………..
Chín trị ……………………………………………………..
Văn hóa …………………………………………………….
Giaos dục ………………………………………………………..
Quân sự …………………………………………………………….
3 . Kết qủa 
…………………………………..
II . Nhật Bản chuyển sang chủ nghĩa đế Quốc 
Công nhiệp :………………………………….
Quân sự :…………………………………………

in progress 0
Serenity 3 tháng 2021-09-07T17:38:56+00:00 1 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T17:40:43+00:00

  Hoàn cảnh

  +Trước cuộc Duy Tân Minh Trị Nhật Bản là một nước phong kiến lạc hậu

  +Các nước phương Tây tìm mọi cách để xâm lược Nhật Bản

  +Nhật Bản đứng trước hai lựa chọn

  +Canh tân đất nước (đổi mới đất nước) để thoát khỏi tình trạng xâm lược

  +Tiếp tục ghi chi chế độ phong kiến lạc hậu để để cho phương tây xâm lược

  -năm 1868 Thiên Hoàng Minh Trị tiến hành cải cách

  Khách quan và chủ quan

  +Nhật Bản đã đổi mới về chính trị kinh tế văn hóa giáo dục Quân sự

  +đây là quyết định đúng đắn nhanh chóng kịp thời phù hợp với hoàn cảnh lịch sử nội dung cải cách xã toàn diện đồng bộ tiến bộ đáp ứng được yêu cầu của đất nước

  Nội dung Duy Tân

  +Kinh tế:chính phủ đã thi hành nhiều cải cách như thống nhất tiền tệ xóa bỏ sự độc quyền ruộng đất của giai cấp phong kiến tăng cường phát triển kinh tế tư bản chủ nghĩa nông thôn xây dựng cơ sở hạ tầng đường sá cầu cống phục vụ giao thông liên lạc

  +Chính trị chế độ nông nô được bãi bỏ đưa quý tộc tư sản hóa và đại tư sản lên nắm chính quyền

  +Giáo dục:thi hành chính sách giáo dục bắt buộc chú trọng nội dung khoa học kỹ thuật trong chương trình giảng dạy cử những học sinh đi du học ở phương Tây

  +Quân sự:quân đội được tổ chức và huấn luyện theo kiểu phương Tây chế độ chủ nghĩa vụ thay cho chế độ trưng binh 

  Kết quả

  -mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển

  -sau Duy Tân Minh trị nước Nhật chuyển sang giai đoạn đế quốc

  Công nghiệp

  -xuất hiện nhiều công ty độc quyền chi phối về kinh tế chính trị

  -phát triển công nghiệp ngân hàng

  Quân sự

  -tổ chức và huấn luyện theo kiểu phương Tây chế độ nghĩa vụ thay cho chế độ chứng minh công nghiệp đóng tàu sản xuất vũ khí được chú trọng

  Nếu bạn thấy hay nhớ vote cho mình nhé

  Chúc bạn làm bài tốt

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )