Các bạn giúp mình nhé Bài 1 : 2.1 Cho đa thức A= 5x mũ 3 – 4x . x mũ 3 +x mũ 3 – 25 mũ 2 – 5x mũ 4 x + 4xx mũ 3 a, Tính giá trị của A tại x = âm 2

Question

Các bạn giúp mình nhé
Bài 1 :
2.1 Cho đa thức A= 5x mũ 3 – 4x . x mũ 3 +x mũ 3 – 25 mũ 2 – 5x mũ 4 x + 4xx mũ 3
a, Tính giá trị của A tại x = âm 2
b, Tìm nghệm của A

in progress 0
Piper 14 phút 2021-09-12T07:15:58+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-12T07:17:07+00:00

  a) Thay x=-2 vào A, ta được:
  $A=5.(-2)^{3}-4.(-2).(-2)^{3}+(-2)^{3}-25^{2}-5.(-2)^{4}.(-2)+4.(-2).(-2)^{3}$

  $=5.(-2)^{3}+4.(-2).(-2)^{3}-8.625-5.2^{4}.9-2-4.2.(-2)^{3}$

  $=-5.8-8-625+5.2^{5}\\=-40-8-62 5+5.32$

  $=-40-8-625+160=-513$

  $b) 5x^{3}-4x.x^{3}+4xx^{3}+x^{3}-25^{2}-5x^{4}.x+4x.x^{3}$

  $=6x^{3}-625-5x^{5}+4x^{4}\\=-5x^{5}+4x^{4}+6x^{3}-625$
  Xét $-5x^{5}+4x^{4}+6x^{3}-625=0$
  Đến đây tìm nghiệm mình chịu rồi nhé!!

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )