các bạn giúp mình nhé . i vlove you các bạn . mình sẽ vote 5 sao cho các ban bài 3 : a) người ta uốn một đoạn dây thép thành hai hình vuông như sau ,

Question

các bạn giúp mình nhé . i vlove you các bạn . mình sẽ vote 5 sao cho các ban
bài 3 : a) người ta uốn một đoạn dây thép thành hai hình vuông như sau , một hình vuống có độ dài cạnh 18cm , một hình vuống có độ dài cạnh 6cm.Sau khi uốn xong , đoạn dây thép còn thừa 3cm . Tính độ dài của đoạn dây thép
b) người ta uốn một đoạn dây thép thành hai hình chữ nhật như sau . Một hình chữ nhật có chiều dài 21cm , chiều rộng 12cm , một hình chữ nhật có chiều dài là 12cm , chiều rộng 9cm . Sau khi uốn xong , đoạn dây thép còn thừa 9cm . Tính độ dài của đoạn dây thép .
bài 4 : a) một hình bình hành có độ dài đáy là 15dm , chiều cao bằng 2/5 độ dài đáy . Tính diện tích hình bình hành đó .
b) một hình thoi có đường chéo bé bằng 15m , độ dài đường chéo lớn bằng 5/3 độ dài đường chéo bé . Tính diện tích hình thoi đó .
bài 5 : a) một hình thang có đáy lớn dài 63cm , đáy bé bằng 2/7 đáy lớn , chiều cao bằng 4/9 đáy bé . Tính diện tích hình thang
b) một hình thang có tổng độ dài hai đáy là 45cm . Khi tăng đáy lớn thêm 10cm thì diện tích tăng thêm 55cm2 . Tính diện tích hình thang ban đầu .
bài 6 : người ta uốn một đoạn dây thép thành hai hình tròn và một hình vuông . Một hình tròn có bán kính 3cm , một hình tròn có đường kính 8cm , hình vuông có độ dài cạnh là 2cm . Sau khi uốn xong , đoạn dây thép còn thừa 1cm . Tính độ dài của đoạn dây thép .

in progress 0
Kylie 2 tháng 2021-10-16T13:16:47+00:00 1 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-16T13:17:52+00:00

  a, chu vi hình vuông có độ dài cạnh là 18cm là: 

                     18×4=72 (cm)

     chu vi hình vuông có độ dài cạnh là 6cm là:

                     6×4=24 (cm)

    độ dài đoạn dây thép là:

                     72+24+3=99 (cm)

  b, chu vi hình chữ nhật thứ nhất là:

                     (21+12)x2=66(cm)

      chu vi hình chữ nhật thứ 2 là:

                      (12+9)x2=42(cm)

      độ dài đoạn dây thép là:

                      66+42+9=117(cm)

                                Đ/s: a, 99cm.

                                       b, 117cm.

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )