Các bạn giúp mình với 2 2/3 × 5 1/4 mình cảm ơn nh

Question

Các bạn giúp mình với 2 2/3 × 5 1/4 mình cảm ơn nh

in progress 0
Reese 2 tuần 2021-11-24T09:34:51+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-24T09:36:05+00:00

  `2 2/3  × 5 1/4 `

  `=8/3×21/4`

  `=14`

   

  0
  2021-11-24T09:36:20+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  $2\dfrac{2}{3}$×$5\dfrac{1}{4}$

  =$\dfrac{8}{3}×$$\dfrac{21}{4}$

  $=14$

  hay nhất ạ

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )