Các bạn giúp mình với. Mình đang cần gấp lắm, sắp phải nộp bài rồi. Tìm điều kiện của m để phương trình sau có nghiệm (nghiệm lớn hơn 5): |x – 25| – 8

Question

Các bạn giúp mình với. Mình đang cần gấp lắm, sắp phải nộp bài rồi.
Tìm điều kiện của m để phương trình sau có nghiệm (nghiệm lớn hơn 5):
|x – 25| – 8 = m

in progress 0
Brielle 1 năm 2021-10-16T12:38:23+00:00 1 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-16T12:40:09+00:00

  Giải thích các bước giải:

  Ta có:I`x-25`I`-8=m `

  `⇔`I`x-25`I`=m+8`

  Điều kiện của m để phương trình được xác định là: `m+8>0`

  `⇒ m`>`-8`

  `Vậy: m`>`-8` thì phương trình trên đc xác định.

  XIN HAY NHẤT CHO NHÓM NHEN

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )