Các bạn giúp mình với nhé Từ độ cao 20m một vật được thả rơi tự do . Lấy g = 10m/s^2 . Hãy tính: a/ Vận tốc của vật lúc chạm đất ? b/ Thời gian rơi?

Question

Các bạn giúp mình với nhé
Từ độ cao 20m một vật được thả rơi tự do . Lấy g = 10m/s^2 . Hãy tính:
a/ Vận tốc của vật lúc chạm đất ?
b/ Thời gian rơi?
c/ Vận tốc của vật trước khi chạm đất 1(s)?
d/Quãng đường vật đi được trong giây cuối cùng?

in progress 0
Brielle 7 ngày 2021-09-02T13:38:34+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-02T13:40:17+00:00

  Đáp án:

  \(\begin{array}{l}
  a.v = 20m/s\\
  b.t = 2s\\
  c.v’ = 10m/s\\
  d.s = 15m
  \end{array}\)

  Giải thích các bước giải:

  a.

  Vận tốc khi chạm đất là:

  \(v = \sqrt {2gh}  = \sqrt {2.10.20}  = 20m/s\)

  b.

  Thời gian rơi là:

  \(t = \sqrt {\dfrac{{2h}}{g}}  = \sqrt {\dfrac{{2.20}}{{10}}}  = 2s\)

  c.

  Vận tốc trước khi chạm đất 1s là:

  \(v’ = gt’ = 10(2 – 1) = 10m/s\)

  d.

  Quảng đường vật đi được trước 1s cuối cùng là:

  \(s’ = \dfrac{1}{2}gt{‘^2} = \dfrac{1}{2}.10.{(2 – 1)^2} = 5m\)

  Quảng đường vật đi được trong giây cuối cùng là:

  \(s = h – s’ = 20 – 5 = 15m\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )