Các bạn giúp mk giải câu này vs ạ: Từ thông quá 1 mạch kín biến thiên từ 0,1Wb tới 0,02Wb thì trong mạch xuất hiện một xuất điện động cảm ứng có giá t

Question

Các bạn giúp mk giải câu này vs ạ:
Từ thông quá 1 mạch kín biến thiên từ 0,1Wb tới 0,02Wb thì trong mạch xuất hiện một xuất điện động cảm ứng có giá trị 20V. Thời gian từ thông biến thiên là?

in progress 0
Sadie 2 tuần 2021-07-10T11:53:11+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-10T11:54:30+00:00

  Đáp án:

   $0,0005 s$

  Giải thích các bước giải:

   Ta có : $e_{cứ} = |\dfrac{-\Delta \Phi}{\Delta t}| = \dfrac{\Delta \Phi}{\Delta t} $

  $\Rightarrow \Delta t = \dfrac{\Delta \Phi}{e_{cứ}}$

  $= \dfrac{ 0,02-0,01}{20}= 0,0005 (s)$

  0
  2021-07-10T11:54:42+00:00

  Đáp án:

  $\Delta t=0,004s$

  Giải thích các bước giải:

  độ biến thiên từ thông

  $\Delta \Phi =0,02-0,1=-0,08\text{W}b$

  ${{e}_{cu}}=20V$

  Thời gian biến thiên: 

  $\begin{align}
    & {{e}_{cu}}=\left| -\dfrac{\Delta \Phi }{\Delta t} \right| \\ 
   & \Rightarrow \Delta t=\dfrac{0,08}{20}=0,004s \\ 
  \end{align}$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )