các bạn giúp mk nha.mk đang cần gấp Hãy tạo ra 2 từ ghép có nghĩa phân loại, 2 từ ghép có nghĩa tổng hợp và 1 từ láy từ mỗi tiếng sau:vui, lạnh, nhỏ (

Question

các bạn giúp mk nha.mk đang cần gấp
Hãy tạo ra 2 từ ghép có nghĩa phân loại, 2 từ ghép có nghĩa tổng hợp và 1 từ láy từ mỗi tiếng sau:vui, lạnh, nhỏ (mỗi từ vui, lạnh, nhỏ viết thành 2 từ ghép phân loại,tổng hợp và từ láy

in progress 0
Eden 2 tháng 2021-07-12T16:49:21+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-12T16:50:24+00:00

  Từ láy : nhỏ nhẹ, vui vẻ, lành lạnh

  từ ghép phân loại: lạnh quá, vui quá

  từ ghép tổng hợp: vui chơi, nho nhỏ

  0
  2021-07-12T16:51:02+00:00

  – Từ ghép phân loại:

  + vui lòng

  + tủ lạnh

  – Từ ghép tổng hợp: 

  + nhỏ bé

  + vui sướng

  – Từ láy:

  + lành lạnh

  $#Yumz$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )