Các bạn hãy giúp mình bài này với a123b là số 5 chữ số và a123b chia hết cho 45 mình không hiểu cho lắm.

Question

Các bạn hãy giúp mình bài này với a123b là số 5 chữ số và a123b chia hết cho 45 mình không hiểu cho lắm.

in progress 0
Sarah 3 tuần 2021-07-12T10:54:53+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-12T10:56:01+00:00

  _Xin chào! Xin chào! ^^_

  *Bạn tham khảo nha*

  $a123b$ $\vdots$ $45$ thì $a123b$ $\vdots$ $5$ và $9$

  Ta có $2$ trường hợp:

  TH1:

  $⇒ b = 5$

  $a1235$ $\vdots$ $9 ⇒ a + 1 + 2 + 3 + 5$ $\vdots$ $9$

                                   $⇒ a + 11$ $\vdots$ $9$

                                   $⇒ a = 7$

  Ta có $a123b = 71235$

  TH2:

  $⇒ b = 0$

  $a1230$ $\vdots$ $9 ⇒ a + 1 + 2 + 3 + 0$ $\vdots$ $9$

                                   $⇒ a + 6$ $\vdots$ $9$

                                   $⇒ 9 – 6 = 3$

                                   $⇒ a = 3$

  Ta có $a123b = 31230$

  $→$ Vậy $a123b = 71235$ hoặc $a123b = 31230$

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )