CÁC BẠN LÀM CHO MINH PHẦN ĐÁNH GIÁ Ạ, MÌNH CẢM ƠN So sánh, đánh giá điểm khác nhau giữa chính sách ngoại giao của vua Quang Trung với nhà Nguyễn: *) T

Question

CÁC BẠN LÀM CHO MINH PHẦN ĐÁNH GIÁ Ạ, MÌNH CẢM ƠN
So sánh, đánh giá điểm khác nhau giữa chính sách ngoại giao của vua Quang Trung với nhà Nguyễn:
*) Thời vua Quang Trung:
Ngoại giao:
– Đối với nhà Thanh mềm dẻo nhưng kiên quyết bảo vệ từng tấc đất của Tổ quốc
Ngoại thương:
+ Bãi bỏ hoặc giảm nhẹ nhiều loại thuế
+ “ mở cửa ải, thông thương chợ búa”
*) Thời Nguyễn:
Ngoại giao:
+ Đối với nhà Thanh: Thuần phục, nhiều chính sách của nhà Thanh được vua Nguyễn lấy làm mẫu mực trị nước.
+ Đối với phương Tây: khước từ mọi tiếp xúc
Ngoại thương:
+ Buôn bán với các nước: Trung Quốc, Xingapo, Xiêm Mã Lai
+ Không cho ngươi phương Tây mở cửa hang, chỉ được ra vào một số cảng đã quy định

in progress 0
Margaret 1 năm 2021-07-18T14:49:55+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-18T14:51:07+00:00

  Chính sách ngoại thương của nhà Nguyễn đối với các nước phương Tây : Để trả lời câu hỏi này, cần hiểu biết được chủ trương chung của nhà Nguyễn là khước từ mọi tiếp xúc với các nước phương Tây, xuất phát từ chủ trương đó, trong chính sách ngoại thương của nhà Nguyễn đối với các nước phương Tây là chỉ được ra vào buôn bán ở một số cảng đã quy định, không được mở cửa hàng. chúc bạn thi tốt

  0
  2021-07-18T14:51:28+00:00

  chính sách ngoại thương của nhà Nguyễn đối với các nước phương Tây : Để trả lời câu hỏi này, cần hiểu biết được chủ trương chung của nhà Nguyễn là khước từ mọi tiếp xúc với các nước phương Tây, xuất phát từ chủ trương đó, trong chính sách ngoại thương của nhà Nguyễn đối với các nước phương Tây là chỉ được ra vào buôn bán ở một số cảng đã quy định, không được mở cửa hàng. chúc bạn thi tốt

  sgfdjsviddgwggjkfewkyghdjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh                                                               

  lhcdlgdo;ẻ

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )