các bạn làm đc câu nào thì làm nhé 1.Căn cứ vào đoạn trích, em hãy lập biểu đồ cuộc hành quân chiến đấu của vua Quang Trung từ lúc xuất quân tại Phú X

Question

các bạn làm đc câu nào thì làm nhé
1.Căn cứ vào đoạn trích, em hãy lập biểu đồ cuộc hành quân chiến đấu của vua Quang Trung từ lúc xuất quân tại Phú Xuân cho đến khi tiến binh vào Thăng Long (ghi rõ ngày tháng, những điểm dừng, những công việc đã tiến hành ở nơi đó, những trận đánh).
2.Chi tiết vua Quang Trung – giữa cuộc hành quân khẩn cấp – cho vời “người cống sĩ ở huyện La Sơn là Nguyễn Thiếp” để hỏi ý kiến về việc đánh giặc có ý nghĩa như thế nào đối với việc khắc hoạ hình tượng nhân vật ?
3. Qua đoạn văn thuật lại cách hành xử của vua Quang Trung đối với Ngô Văn Sở, Phan Văn Lân và Ngô Thì Nhậm ở Tam Điệp, em cảm nhận được những đức tính gì của người cầm quân đại tài đó ?
4. Phân tích lời dụ của vua Quang Trung với quân sĩ trong cuộc duyệt binh ở doanh trấn Nghệ An ; tìm hiểu nội dung, ý nghĩa và giá trị nghệ thuật của đoạn văn đó.

in progress 0
Autumn 2 tuần 2021-12-04T05:44:39+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-04T05:46:19+00:00

  1.

  *Khi nghe tên Quân Thanh sang xâm lược:

  +Giận lắm định cầm quân đi ngay

  +Nghe lời khuyên=> lên ngôi xuất binh ngày 25 tháng 12 năm 1788

  =>Quang trung là người thẳng thắn, hiểu chuyện, rất yêu nước

  *29/12/1788 đến Nghệ An

  -Gặp cống sỹ La Sơn Phu Tử Nguyễn thiếp bàn việc

  -Kén lính, duyệt binh

  -Sắp xếp quân tinh

  -Dụ quân: khẳng định chủ quyền lãnh thổ

  +Dã tâm của giặc

  +Tự hào về truyền thống chống giặc

  +Khuyên quân lính cùng nhau chống giặc

  +Đưa ra kỷ luật, răn đe

  =>Sáng suốt, có tài binh lược

  *30/12/1788 đến Tam Điệp

  -Xử Sở và Lân

  -Sách lược tiếng đánh rõ ràng

  -30/12 ăn tết

  -Hẹn 7 ngày sau sẽ ăn tết ở Thăng Long

  =>Quyết đấu, mưu lược có tầm nhìn xa ra rộng bật thiên tài quân sự

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )