cac ban lam giup minh,minh cho 5 sao Bài 8: Một người kéo một vật lên cao với lực kéo 150N, vật chuyển động đều với vận tốc 5,4km/h. Tính công suất củ

Question

cac ban lam giup minh,minh cho 5 sao
Bài 8: Một người kéo một vật lên cao với lực kéo 150N, vật chuyển động đều với vận tốc 5,4km/h. Tính công suất của người đó.
Bài 9: Một người công nhân dùng một ròng rọc động để đưa một vật có trọng lượng 900N lên cao. Biết đầu dây phải đi một đoạn đường là s = 18m.
a/ Tính lực kéo vật, độ cao nâng vật lên. (bỏ qua ma sát)
b/ Tính công nâng vật lên.

in progress 0
Delilah 11 phút 2021-10-24T00:50:35+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-24T00:51:52+00:00

  Đáp án:

  Bài 8: P = 225W 

  Bài 9: a) F = 450N… h = 9m

             b) A = 1 800J

  Giải thích các bước giải:

   Bài 8:

  Tóm tắt:

  F = 150N

  v = 5,4km/h = 1,5m/s

  Tính P = ? W 

  Giải:

  Công suất của người đó:

  P = F.v = 150.1,5 = 225W 

  Vậy công suất của người đó là 225W.

  Bài 9 :

  Tóm tắt:

  P = 900N

  s = 18m

  Tính a) F = ? N

               h = ? m

          b) A = ? J

  Giải:

  a) Bỏ qua ma sát ( ròng rọc động ) nên:

  + Lực kéo của vật: F = P/2 = 900/2 = 450N.

  + Độ cao nâng vật:  s = 2h  => h = s/2 = 18/2 = 9m.

  b) Công nâng vật lên :

  A = P.h = 900.9 = 1 800 ( J )

  0
  2021-10-24T00:52:03+00:00

  Đáp án:

   …

  Giải thích các bước giải:

  bài 8: 
  \[F = 150N;v = 5,4km/h = 1,5m/s\]

  công suất: 
  \[p = F.v = 150.1,5 = 225{\rm{W}}\]

  bài 9: 
  \[P = 900N;s = 18m\]

  dùng rọc rọc động 

  => lực kéo: 
  \[F = \frac{P}{2} = \frac{{900}}{2} = 450N\]

  độ cao của vật: 
  \[h = \frac{s}{2} = \frac{{18}}{2} = 9m\]

  b> công nâng vật: 
  \[A = F.s = 450.18 = 8100J\]

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )