các bạn làm nhanh giúp mình với mình đang cần gấp ạ Cho 20 gam hỗn hợp gồm Fe và ZnO tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl thì thu được 2,24 lít khí H2 (

Question

các bạn làm nhanh giúp mình với mình đang cần gấp ạ
Cho 20 gam hỗn hợp gồm Fe và ZnO tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl thì thu được 2,24 lít khí H2 (đktc). Thành phần % khối lượng của ZnO trong hỗn hợp ban đầu

in progress 0
Claire 1 tuần 2021-12-02T18:42:14+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-02T18:43:22+00:00

  Fe+ 2HCl -> FeCl2+ H2 

  => nFe= nH2= 0,1 mol 

  mFe= 5,6g 

  => mZnO= 20-5,6= 14,4g 

  %ZnO= $\frac{14,4.100}{20}$= 72%

  0
  2021-12-02T18:43:40+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   PTHH:

  Fe+2HCl—>FeCL2+H2

  ZnO+2HCl—>ZnCl2+H2O

  mol của H2 = 2,24/22,4=0,1(mol)

  —>mol Fe=mol H2=0,1

  khối  lượng Fe =0,1.56=5,6(g)

  khối lượng  ZnO=20-5,6=14,4(g)

  %ZnO=(14,4/20).100%=72%

  chúc bạn học tốt

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )