các bạn ơi câu này sai đề bài ak. tìm giá trị nguyên x để 2x+1/5 có giá trị nguyên

Question

các bạn ơi câu này sai đề bài ak.
tìm giá trị nguyên x để 2x+1/5 có giá trị nguyên

in progress 0
Daisy 2 tháng 2021-07-18T20:29:11+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-18T20:30:58+00:00

  Ta có 

  2x + $\frac{1}{5}$  = $\frac{10x}{5}$ + $\frac{1}{5}$  = $\frac{10x+1}{5}$

  Để 2x + $\frac{1}{5}$  nhận giá trị nguyên thì

  10x + 1 : 5  ( : là dấu chia hết nhé )

  Vì 10 x : 5

       1 ko chia hết cho 5

  ⇒ 10x + 1 ko chia hết cho 5

  ⇒ 2x + $\frac{1}{5}$ ko nhận giá trị nguyên với mọi x

  ⇒ x ∈ ∅

  Chúc bạn học tốt!!!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )