Các bạn ơi cây huyết dụ và cây lưỡi hổ thuộc rễ gì vậy MÔN SINH HỌC

Question

Các bạn ơi cây huyết dụ và cây lưỡi hổ thuộc rễ gì vậy
MÔN SINH HỌC

in progress 0
Nevaeh 1 tháng 2021-09-06T10:05:41+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-06T10:07:11+00:00

  cả hai cây huyết dụ và lưỡi hổ đều thuộc rễ chùm

            Chúc bạn học tốt    

  0
  2021-09-06T10:07:30+00:00

  Cây huyết dụ: rễ chùm

  Cây lưỡi hổ: rễ chùm

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )