Các bạn ơi, giúp mik với: Soạn 3 câu trong chương I SGK Toán 6 tập 1.

Question

Các bạn ơi, giúp mik với:
Soạn 3 câu trong chương I SGK Toán 6 tập 1.

in progress 0
Kennedy 4 tuần 2021-07-08T17:55:57+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-08T17:57:12+00:00

  1. Giao hoán:

  Cộng: a+b=b+a

  Nhân: a.b =b.a

  Kết hợp: 

  Cộng: a+(b+c)=(a+b)+c

  Nhân: a.(b.c)=(a.b).c

  Tính chất phân phối: a.(b+c) = a.b+a.c

  2. Lũy thừa bậc n của a là tích của n thừa số bằng nhau, mỗi thừa số đều bằng a.

  a^n = a.a. … .a (n$\neq$ 0)

            n thừa số

  3. Nhân hai lũy thừa cùng cơ số: a^m.a^n= a^m+n

  Chia hai lũy thừa cùng cơ số: a^m : a^n = a^m-n (a$\neq$ 0; m$\geq$ n)

  CHÚC BẠN HỌC TỐT!

  BY@CUGIAI2K9

  NOCOPY#

  0
  2021-07-08T17:57:19+00:00

  1. Giao hoán:

  Cộng: a+b=b+a

  Nhân: a.b =b.a

  Kết hợp: 

  Cộng: a+(b+c)=(a+b)+c

  Nhân: a.(b.c)=(a.b).c

  Tính chất phân phối: a.(b+c) = a.b+a.c

  2. Lũy thừa bậc n của a là tích của n thừa số bằng nhau, mỗi thừa số đều bằng a.

  a^n = a.a. … .a (n 0)

            n thừa số

  3. Nhân hai lũy thừa cùng cơ số: a^m.a^n= a^m+n

  Chia hai lũy thừa cùng cơ số: a^m : a^n = a^m-n (a 0; m n)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )