Các bạn ơi giúp mình với : Khi đặt hai đầu dây dẫn một hiệu điện thế 12V thì cường độ dòng điện chạy qua nó là 0,5A . Nếu hiệu điện thế đặt vào hai đ

Question

Các bạn ơi giúp mình với : Khi đặt hai đầu dây dẫn một hiệu điện thế 12V thì cường độ dòng điện chạy qua nó là 0,5A . Nếu hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn đó tăng lên đến 36V thì cường độ dòng điện chạy qua nó là bao nhiêu ?

in progress 0
Julia 7 ngày 2021-09-02T12:57:59+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-02T12:59:15+00:00

  Đáp án:

              `I_{2}=1,5A`

  Giải thích các bước giải:

  Áp dụng công thức:

  `U_{1}/U_{2}=I_{1}/I_{2}`

  `⇒I_{2}=(U_{2}.I_{1})/U_{1}=1,5(A)`

  0
  2021-09-02T12:59:45+00:00

  Có : U1/U2 = I1/I2

  => I2 = ( U2 . I1 )/U1

  => I2 = 36 . 0,5 : 12 

  => I2 = 1,5 A

  Vậy : I2 = 1,5A

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )