Các bạn ơi, mk có đăng nhập vào office 365, mk có ghi tài khoản và mật khẩu do trường cung cấp, xong nó bảo mk nhập lại mật khẩu cũ ( của trường) và m

Question

Các bạn ơi, mk có đăng nhập vào office 365, mk có ghi tài khoản và mật khẩu do trường cung cấp, xong nó bảo mk nhập lại mật khẩu cũ ( của trường) và mật khẩu mới( mk tự điền), rồi mk lại quên mật khẩu mới mk tự điền đó, làm sao để thay đổi mật khẩu giờ,Mk có hỏi và trường ko cung cấp lại tài khoản và mật khẩu thì làm sao ạ

in progress 0
Remi 1 năm 2021-08-20T03:49:20+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-20T03:50:20+00:00

  BN PHẢI DĂNG NHẬP LẠI TỪ ĐẦU THÔI.

  0
  2021-08-20T03:50:59+00:00

  Gọi thầy giáo chủ nhiệm hỏi 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )