Các biện pháp làm giảm ô nhiễm nước bằng Tiếng anh

Question

Các biện pháp làm giảm ô nhiễm nước bằng Tiếng anh

in progress 0
Aaliyah 1 năm 2021-09-09T10:00:48+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T10:02:17+00:00

  In recent years, the amount of water pollution has been increasing. To avoid that, we should not litter indiscriminately. Calling people to protect water resources. Denounce behaviors that cause water to be polluted. Save water properly, plant more trees. For clean water, let’s protect.

  ` Dịch ` `:`

  Trong những năm gần đây , lượng ô nhiễm nước càng ngày càng cao . Để tránh nhưng trường hợp đó chúng ta nên không xả rác bừa bãi . Kêu gọi mọi người bảo vệ nguồn nước . Tố cáo những hành vi làm ra nguồn nước bị ô nhiễm . Tiết kiệm nguồn nước hợp lí , trồng thêm nhiều cây xanh . Vì nguồn nước sạch , chúng ta hãy cùng bảo vệ .

  @ CHENG GỬI BẠN

  @ NHÓM WE ARE A BIG FAMILY

  @ CHO MÌNH CÂU TRẢ LỜI HAY NHẤT + CẢM ƠN + 5 SAO

  @ CHÚC BẠN HỌC TỐT

  0
  2021-09-09T10:02:43+00:00

  Recently, water sources are increasingly polluted by humans. To prevent water from being polluted, we need measures to protect the water around us. First, everyone needs to protect water. So how to protect water resources. We must urge people to keep water clean, to conserve clean water, to dispose of feces, to treat domestic waste and other wastes, to treat wastewater. These are all things to get people to have clean water to use.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )