các biện pháp làm tăng năng suất cây trồng nhưng có thể làm ô nhiễm môi trường

Question

các biện pháp làm tăng năng suất cây trồng nhưng có thể làm ô nhiễm môi trường

in progress 0
Jade 1 tháng 2021-08-05T17:52:50+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-05T17:53:55+00:00

  Phun thuốc hóa học để trừ sâu

  Phun thuôc diệt cỏ

  Tưới cây trồng bằng những thứ ô uế như phân

  0
  2021-08-05T17:54:19+00:00

  các biện pháp làm tăng năng suất cây trồng nhưng có thể làm ô nhiễm môi trường

  – Sử dụng chất hóa học, thuốc trừ sâu

  -v..v

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )