các biểu hiện của sự suy giảm tài nguyên, ô nhiễm môi trường biển đảo. Nguyên nhân và biện pháp khắc phục.

Question

các biểu hiện của sự suy giảm tài nguyên, ô nhiễm môi trường biển đảo. Nguyên nhân và biện pháp khắc phục.

in progress 0
Gabriella 5 tháng 2021-07-17T18:30:22+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-17T18:31:26+00:00

  các biểu hiện của sự suy giảm tài nguyên, ô nhiễm môi trường biển đảo:

  – Làm suy giảm tính đa dạng sinh vật của nước ta, cạn kiệt tài nguyên.

  – Ảnh hưởng xấu tới việc phát triển tổng hợp kinh tế biển theo hướng bền vững (đặc biệt là phát triển nghề cá, du lịch biển – đảo).
  – Gây khó khăn cho việc nâng cao chất lượng cuộc sống dân cư vùng biển đảo.

  Nguyên nhân và biện pháp khắc phục:

  – Khai thác nguồn lợi thủy sản vượt quá mức độ phục hồi, nhất là thủy sản ven bờ

  – Khai thác bằng cách thức mang tính hủy diệt như sử dụng chất độc, chất nổ, điện …

  – Chưa bảo vệ tốt các diện tích rừng ngập mặn ven biển và các tài nguyên sinh vật khác (các loài lưỡng cư, chim biển, các rạn san hô …) của vùng biển đảo.

  – Các chất thải từ sinh hoạt, sản xuất công nghiệp của các khu dân cư, đô thị, các khu công nghiệp, các khu du lịch ở ven biển và trên các đảo.

  – Hoạt động khai thác khoáng sản biển, nhất là khai thác dầu khí.

  – Nạn tràn dầu từ các phương tiện vận tải biển.

  0
  2021-07-17T18:31:56+00:00

  `NOCOPY`

  – Biểu hiện của sự suy giảm tài nguyên, ô nhiễm môi trường biển đảo là: Váng dầu của các đoàn thuyền lớn bị vỡ ra → Dẫn đến tài nguyên hải sản, thủy sản cạn kiệt

  – Nguyên nhân: Các chất thải từ sinh hoạt, sản xuất công nghiệp của các khu dân cư, đô thị,…. ở ven biển và trên các đảo; Chưa bảo vệ tốt rừng ngập mặn ven biển; khai thác bằng cách dùng các chất nổ, điện, … để bắt thủy sản

  – Biện pháp:

  + Nghiêm cấm các hành vi sử dụng chất nổ để bắt và đánh cá

  + Xử lí khí thải, rác thải, từ các hoạt động công nghiệp 

  + Các việc xây dựng hệ thống đê, kè mương,….

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )