các bn giúp mik vs ạ.thank Hình thang ABCD có đáy bé bằng 8,1 cm.Chiều cao bằng 4/7 đáy lớn.Biết đáy lớn hơn chiều cao 8,1 cm.tính diện tích

Question

các bn giúp mik vs ạ.thank
Hình thang ABCD có đáy bé bằng 8,1 cm.Chiều cao bằng 4/7 đáy lớn.Biết đáy lớn hơn chiều cao 8,1 cm.tính diện tích hình thang đó
Bài 2 : Cho hình chữ nhật ABCD có AB bằng 27 cm BC bằng 8,4cm . Điểm M nằm trên cạnh AB sao cho AM bằng 5/9 AB . tính diện tích hình thang AMCD.

in progress 0
Ximena 2 tuần 2021-07-08T20:40:20+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-08T20:41:24+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải : 

  Đáy lớn hơn chiều cao số phần là :

  1 – 4/7 = 3/7

  Đáy lớn của hình thang là :

  8,1 : 3 x 7 = 18,9 ( cm )

  Chiều cao hình thang là : 

  18,9 : 7 x 4 = 10,8 ( cm )

  Diện tích hình thang là :

  ( 8,1 + 18,9 ) x 10,8 : 2 = 

  0
  2021-07-08T20:42:01+00:00

  Bài 1: 

  Độ dài đáy lớn hình thang ABCD là:

         8,1 : (7 – 4) × 7 = 18,9 (cm)

  Độ dài chiều cao hình thang ABCD là:

          18,9 – 8,1 = 10,8 (cm)

  Diện tích hình thang ABCD là:

    $\frac{(18,9+8,1)×10,8}{2}$ = 145,8 (cm²)

                                  Đ/s: 145,8cm²

  Bài 2: 

  Hình thang AMCD có đáy lớn trùng với chiều dài của hình chữ nhật ABCD, có chiều cao trùng với chiều rộng hình chữ nhật ABCD

  Độ dài cạnh AM là: 27 × $\frac{5}{9}$ = 15 (cm)

  Vậy diện tích hình thang AMCD là:

        $\frac{(27+15)×8,4}{2} = 176,4 (cm²)

                             Đ/s: 176,4cm²

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )