Các bn giúp mình câu này với mình cảm ơn các bn rất nhiều 26,35:0,25

Question

Các bn giúp mình câu này với mình cảm ơn các bn rất nhiều
26,35:0,25

in progress 0
Melanie 1 tháng 2021-08-06T21:40:55+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-06T21:42:27+00:00

  Đáp án + Giải thích các bước giải:

  `26,35÷0,25`

  `=26,35xx4`

  `=105,4`

  0
  2021-08-06T21:42:38+00:00

  26, 35 : 0, 25 = 105,4

   vì 26, 35 : 0,25 = 26,35 x 4 = 105,4

  cho mik xin Trả lời hay nhất 

  Đặt tính:

  Ta có 26,25 : 0,25 = 26,25 x 4

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )