Các bn ơi cứu mik các chuyên gia ơi giúp e vs Khí H2 tác dụng vừa đủ với 57,6 gam FeO thì khối lượng Fe thu được là A: 33,6 gam. B: 56 ga

Question

Các bn ơi cứu mik các chuyên gia ơi giúp e vs
Khí H2 tác dụng vừa đủ với 57,6 gam FeO thì khối lượng Fe thu được là
A:
33,6 gam.
B:
56 gam.
C:
28 gam.
D:
44,8 gam.
2
Trong phòng thí nghiệm, người ta điều chế khí oxi từ hóa chất nào sau đây?
A:
Fe3 O4 .
B:
H2 O.
C:
KMnO4 .
D:
CaCO3 .
3
Dãy nào sau đây gồm các chất đều là oxit bazơ ?

A:
MgO, NaOH, Al2 O3 .
B:
FeO, CaCO3 , MgO.
C:
CaO, MnO2 , HCl.
D:
Fe2 O3 , CaO, MgO.
4
Thể tích của khí O2 (đktc) cần để phản ứng hết với 4,8 gam Mg là
A:
1,12 lít.
B:
4,48 lít.
C:
2,24 lít.
D:
3,36 lít.
5
Cho Al tác dụng vừa đủ với 6,72 lít khí O2 (đktc) thu được số gam sản phẩm là
A:
20,4.
B:
10,2 .
C:
15,3.
D:
17,85.
6
Số lít khí oxi (đktc) thu được, khi điện phân hoàn toàn 36 gam nước là
A:
33,6.
B:
44,8.
C:
11,2.
D:
22,4.
7
Để một thanh sắt trong không khí một thời gian thì thấy khối lượng thanh sắt tăng thêm 1,6 gam. Giả sử khi để trong không khí, sắt chỉ tác dụng với oxi. Thể tích khí oxi (đktc) đã tham gia phản ứng với sắt là
A:
3,36 lít.
B:
1,12 lít.
C:
2,24 lít.
D:
4,48 lít.
8
Phản ứng nào sau đây là phản ứng phân hủy?
A:
C+
O
2
t
o

C
O
2
B:
2KMn
O
4
t
o

K
2
Mn
O
4
+Mn
O
2
+
O
2

C:
4Al+3
O
2
t
o

2
A
l
2
O
3
D:
Mg+2HCl

MgC
l
2
+
H
2

9
Nhận xét nào sau đây là sai?
A:
Sự oxi hóa chậm là quá trình oxi hóa có kèm theo tỏa nhiệt nhưng không phát sáng.
B:
Oxi là chất oxi hóa trong các phản ứng hóa học.
C:
Sự cháy là sự oxi hóa có kèm theo tỏa nhiệt và không phát sáng.
D:
Sự oxi hóa là quá trình tác dụng của một chất với oxi.
10
Nhận xét nào sau đây là sai?
A:
Nước ngọt chiếm phần lớn trên trái đất.
B:
Nước có thể dập tắt đám cháy là do nước ngăn cách vật đang cháy tiếp xúc với oxi và làm giảm nhiệt độ của vật đang cháy.
C:
Nước có vai trò cực kỳ quan trọng trong đời sống còn người, động vật, thực vật.
D:
Nước tự nhiên đang bị ô nhiễm chủ yếu do các hoạt động của con người.

in progress 0
Jade 3 tuần 2021-11-19T10:29:58+00:00 1 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-19T10:31:47+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   1 D

  2 C

  3D

  4 B

  5 A

  6 D

  7 mình không biết

  8 B

  9B

  10A

  chúc bạn học tốt!!!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )