các bước đổi tên thư mục,tệp tin?

Question

các bước đổi tên thư mục,tệp tin?

in progress 0
Madeline 1 năm 2021-08-23T07:59:40+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-23T08:01:15+00:00

  các bước đổi tên thư mục là

    B1:Nháy chuột vào tên thư mục cần đổi tên

    B2:Nháy vào tên thư mục 1 lần nữa

    B3:Gõ tên mới rồi nhấn ENTER hoặc nháy chuột vào vị trí khác

  tệp tin:

  Bước 1: Nhấn chuột phải vào thư mục hoặc tệp tin cần đổi.

  Bước 2: Chọn “Rename”

  Bước 3: Gõ tên thư mục mới

  Bước 4: Nhấn enter

              CHO MÌNH 5b SAO VS 

  0
  2021-08-23T08:01:26+00:00

  đây nhé bn

  cac-buoc-doi-ten-thu-muc-tep-tin

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )