Các cạnh của một tam giác có số đo tỉ lệ với các số 3;5;7.Tính mỗi cạnh của tam giác đó biết chu vi của nó là 40,5cm.

Question

Các cạnh của một tam giác có số đo tỉ lệ với các số 3;5;7.Tính mỗi cạnh của tam giác đó biết chu vi của nó là 40,5cm.

in progress 0
Gianna 1 năm 2021-07-20T18:25:59+00:00 2 Answers 32 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-20T18:27:25+00:00

  gọi a, b, c lần lượt là động dài 3 cạnh của 1 tam giác 

  suy ra $\frac{a}{3}$ = $\frac{b}{5}$ = $\frac{c}{7}$  và a + b + c = 40,5

  theo tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có 

  $\frac{a}{3}$ = $\frac{b}{5}$ = $\frac{c}{7}$ = $\frac{a + b + c}{3 + 5 +7}$ = $\frac{45,5}{15}$ = $\frac{91}{30}$ 

  suy ra

  $\frac{a}{3}$ = $\frac{91}{30}$ ⇒ a = $\frac{91}{30}$ × 3 = 9.1

  $\frac{b}{5}$ = $\frac{91}{30}$ ⇒ b = $\frac{91}{30}$ × 5 = $\frac{91}{6}$ 

  $\frac{c}{7}$ = $\frac{91}{30}$ ⇒ c = $\frac{91}{30}$ × 7 = 21$\frac{7}{30}$ 

  vậy ba cạnh của tam giác lần lượt là 9.1; $\frac{91}{6}$ và 21$\frac{7}{30}$ 

  -1
  2021-07-20T18:27:57+00:00

  40,5 cm tương ứng với:

       3 + 5 + 7 = 15(phần)

  => 3 cạnh đó lần lượt là: 40,5 : 15 . 3 = 8,1(cm)

                                             40,5 : 15 . 5 = 13,5(cm)

                                             40,5 : 15 . 7 = 18,9(cm)

  Chúc học tốt!!!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )