Các cạnh của tam giác vuông có độ dài a và b và diện tích bằng S. tìm các góc của tam giác vuông biết `(a+b)^2 = 8S`

Question

Các cạnh của tam giác vuông có độ dài a và b và diện tích bằng S. tìm các góc của tam giác vuông biết `(a+b)^2 = 8S`

in progress 0
Peyton 4 tháng 2021-08-29T18:49:22+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-29T18:50:43+00:00

  Giải thích các bước giải:

   Diện tích tam giác vuông là `S= 1/2ab`

  Theo giả thiết `(a+b)^2 = 8S`

  `<=> a^2 + 2ab + b^2 = 8 *1/2 ab`

  `<=> a^2 + b^2 – 2ab = 0`

  `<=> (a-b)^2 =0`

  `<=> a =b`

  Vậy đây là tam giác vuông cân nên có góc bằng `45^o`

  0
  2021-08-29T18:51:09+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )