CÁC CAO THỦ GIÚP VỚI Ạ 20 điểm nha BT1: Lan có 28 nhãn vở . Lan cho hoa $\frac{3}{7}$ số nhãn vở. Hỏi: a) Lan cho Hoa bao nhiêu nhãn vở? b) Lan còn l

Question

CÁC CAO THỦ GIÚP VỚI Ạ 20 điểm nha
BT1: Lan có 28 nhãn vở . Lan cho hoa $\frac{3}{7}$ số nhãn vở. Hỏi:
a) Lan cho Hoa bao nhiêu nhãn vở?
b) Lan còn lại bao nhiêu nhãn vở
BT2: Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều rộng bằng 25 mét. Chiều dài bằng $\frac{6}{5}$ chiều rộng .
Tính chu vi và diện tích mảnh đất
CÁC MOD GIÚP VS SẮP THI RỒI

in progress 0
Julia 2 tháng 2021-10-15T11:59:53+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-15T12:00:57+00:00

  b1                  giải

  a) lan cho Hoa sô nhãn vở là:
    28.3/7=12(m)

  b)Lan còn lại số nhãn vở là:
  28-12=16

  b2           giải

  chiều dài mảnh đất là:
  25.6/5=30(m)

  chu vi mảnh đất là:

  (25+30).2=110m)

  diện tích mảnh đất là:
  25.30=750

  0
  2021-10-15T12:01:08+00:00

  BT1:

  Giải:

  a.Lan cho Hoa số Hoa số nhãn vở:

              28.3/7=12(nhãn vở)

  b.Lan còn lại số nhãn vở là:

            28-12=16(nhãn vở)

                     Đáp số:a.12 nhãn vở

                                  b.16 nhãn vở.

  BT2.

  Giải:

  Chiều dài mảnh đất là:

      25.6/5=30(m)

  Chu vi mảnh đất là:

   (25+30).2=110(m)

  Diện tích mảnh đất là;

   25.30=750(m2)

            Đáp số:Chu vi:110 m

                         Diện tích:750m2.

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )