Cac cap phan so sau day co bang nhau ko A)3phan2 va 7phan5 b)am 6phan5va am5phan4

Question

Cac
cap phan so sau day co bang nhau ko
A)3phan2 va 7phan5 b)am 6phan5va am5phan4

in progress 0
Reagan 1 năm 2021-12-06T19:45:05+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-06T19:46:38+00:00

  Đáp án:

  $a)$ $\dfrac{3}{2}$ và $\dfrac{7}{5}$

  Vì: $\dfrac{3}{2}$ $= 1,5$

  $\dfrac{7}{5}$ $= 1,4$

  Mà: $1,5>1,4$

  $=>$ $\dfrac{3}{2}$ $>$ $\dfrac{7}{5}$

  Vậy hai phân số trên không bằng nhau

  $b)$ $\dfrac{-6}{5}$ và $\dfrac{-5}{4}$

  Vì: $\dfrac{-6}{5}$ $= -1,2$

  $\dfrac{-5}{4}$ $= -1,25$

  Vì: $-1,2>-1,25$

  $=>$ $\dfrac{-6}{5}$ $>$ $\dfrac{-5}{4}$

  Vậy hai phân số trên không bằng nhau

  BẠN THAM KHẢO NHA!!!

   

  0
  2021-12-06T19:46:46+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   $\dfrac{3}{2}$ và $\dfrac{7}{5}$

  Ta có: $3.5$$\neq$$7.2$

  $⇒\dfrac{3}{2}$$\neq$$\dfrac{7}{5}$

  $ $

  $\dfrac{-6}{5}$ và $\dfrac{-5}{4}$

  Ta có: $-6.4$$\neq$$-5.5$

  $⇒\dfrac{-6}{5}$$\neq$$\dfrac{-5}{4}$ 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )