Các cặp số nào sau đây là nguyên tố cùng nhau . A. 3 và 6 B. 4 và 5 C. 2 và 8 D. 9 và 12

Question

Các cặp số nào sau đây là nguyên tố cùng nhau .
A. 3 và 6 B. 4 và 5 C. 2 và 8 D. 9 và 12

in progress 0
aikhanh 1 năm 2021-12-06T10:10:30+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  1
  2021-12-06T10:11:48+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Các cặp số nào sau đây là nguyên tố cùng nhau .

  => C. 2 và 8

  0
  2021-12-06T10:12:02+00:00

  Đáp án:

   chọn C

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )