Các câu cao dao về sống chan hòa với mọi người

Question

Các câu cao dao về sống chan hòa với mọi người

in progress 0
Eden 1 tháng 2021-08-05T16:13:39+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-05T16:14:46+00:00

  1. Bầu ơi thương lấy bí cùng

  Tuy rằng khác giống nhưng chung `1` giàn

  2. Nhiều điều phủ lấy giá gương

  Người trong một nước phải thương nhau cùng

  3. Anh em như thể chân tay

  Ránh lành đùm bọc dở hay đỡ đần

  4. Chị ngã em nâng

  0
  2021-08-05T16:14:46+00:00

  Các câu cao dao về sống chan hòa với mọi người:

  -Bầu ơi thương lấy bí cùng. Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn.
  -Nhiễu điều phủ lấy giá gương. Người trong một nước phải thương nhau cùng.
  -Khôn ngoan đối đáp người ngoài. Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau.
  -Dao năng mài thì sắc. Người năng chào thì quen.
  -Lời nói không mất tiền mua. …
  -Dĩ hòa vi quý.

  Chúc bạn học tốt !!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )