Các câu dưới đấy đúng hay sai? 1. Hai góc kề nhau là hai góc có chung 1 cạnh 2. Nếu OA=2cm thì A nằm trên đường tròn tâm O bán kính 2cm 3. Tia phân gi

Question

Các câu dưới đấy đúng hay sai?
1. Hai góc kề nhau là hai góc có chung 1 cạnh
2. Nếu OA=2cm thì A nằm trên đường tròn tâm O bán kính 2cm
3. Tia phân giác của góc xOy là tia tạo với hai cạnh Ox và Oy hai góc bằng nhau

in progress 0
Claire 2 tuần 2021-08-25T07:42:06+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-25T07:43:18+00:00

  1 sai

  2 đúng 

  3 đúng

   

  0
  2021-08-25T07:44:01+00:00

  Trả lời:

  Đáp án:

  1, Đúng

  2, Đúng

  3, Đúng

  Giải thích các bước giải:

  1, Định nghĩa 2 góc kề nhau: Là hai góc có một cạnh chung, hai cạnh còn lại nằm trên hai nữa mặt phẳng đối nhau bờ chứa cạnh chung

  2, A nằm trên đường tròn tâm O

     OA = 2cm

  ⇒ Nếu OA = 2cm thì A nằm trên đường tròn tâm O bán kính 2cm.

  3, Định nghĩa tia phân giác: Là tia nằm giữa hai cạnh của góc và tạo với hai cạnh ấy được hai góc bằng nhau

     ~잘 공부하세요~

  @su

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )