Các câu văn sau được liên kết với nhau bởi những phép liên kết nào? Chỉ rõ các từ thể hiện các phép liên kết đó liên kết đó:”mọi người đều sững sờ vì

Question

Các câu văn sau được liên kết với nhau bởi những phép liên kết nào? Chỉ rõ các từ thể hiện các phép liên kết đó liên kết đó:”mọi người đều sững sờ vì lời thú tội của chôm. Nhưng nhà vua đã đỡ chú bé đứng dậy. Ngài hỏi còn ai để chết thóc không.” trả lời chi tiết ra cho mik nha

in progress 0
Samantha 5 tháng 2021-07-13T02:48:16+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-13T02:49:28+00:00

  – Các câu văn sau được liên kết với nhau bởi những phép liên kết là :

  + Thay thế từ ngữ ( Phép thế ) : Chôm → chú bé ; nhà vua → ngài .

  + Dùng từ ngữ có tác dụng nối ( Phép nối ) : Nhưng .

  0
  2021-07-13T02:49:42+00:00

  Các câu văn sau được liên kết với nhau bởi : 

  – phép nối : từ ngữ có tác dụng kết nối : nhưng 

  – phép thế : chôm =>chú bé , vua => ngài 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )