Các cây công nghiệp ở các nước Đông Nam Á được trồng nhằm mục đích chủ yếu là gì ?

Question

Các cây công nghiệp ở các nước Đông Nam Á được trồng nhằm mục đích chủ yếu là gì ?

in progress 0
Camila 1 năm 2021-09-01T06:15:46+00:00 2 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-01T06:17:39+00:00

  Xuất khẩu thu ngoại tệ.

  0
  2021-09-01T06:17:43+00:00

  xuất khẩu

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )