Các chất hữu cơ do thực vật chế tạo có ý nghĩa gì trong tự nhiên ?

Question

Các chất hữu cơ do thực vật chế tạo có ý nghĩa gì trong tự nhiên ?

in progress 0
Melanie 5 tháng 2021-07-23T09:11:44+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-23T09:13:20+00:00

   @Yena

  -Là nguồn năng lượng quý báu ( thức ăn ) cho động vật và con người

  VD : 

  -Cung cấp nguyên liệu làm thuốc.

  VD :Nhân sâm ,……

  0
  2021-07-23T09:13:32+00:00

  Hoạt động chế tạo chất hữu cơ của thực vật nổi bật là quá trình quang hợp tổng hợp nên cacbohydrat.

  Chất hữu cơ do thực vật tổng hợp có ý nghĩa: Cung cấp năng lượng cho toàn bộ các loài sinh vật trên trái đất.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )