Các chất lỏng khác nhau có sôi cùng 1 nhiệt độ ko ? Sự sôi có gì đặc biệt

Question

Các chất lỏng khác nhau có sôi cùng 1 nhiệt độ ko ? Sự sôi có gì đặc biệt

in progress 0
Reagan 1 tuần 2021-09-12T23:45:05+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-12T23:46:20+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  -Các chất lỏng khác nhau không cùng sôi cùng 1 nhiệt độ

  -Sự sôi là 1 sự bay hơi đặc biệt bởi vì nó xảy ra cả trên bề mặt lẫn bên trong chất lỏng

  0
  2021-09-12T23:46:51+00:00

  Giải thích các bước giải:

  -Các chất lỏng khác nhau không cùng sôi cùng 1 nhiệt độ

  -Sự sôi là 1 sự bay hơi đặc biệt bởi vì nó xảy ra cả trên bề mặt lẫn bên trong chất lỏng

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )