các chiến lược chiến tranh xâm lược mỹ tiến hành ở miền nam việt nam lịch sử 9

Question

các chiến lược chiến tranh xâm lược mỹ tiến hành ở miền nam việt nam lịch sử 9

in progress 0
Claire 3 tháng 2021-09-27T12:28:15+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-27T12:29:30+00:00

  Chiến tranh đơn phương

  Chiến tranh cục bộ

  Việt Nam hóa chiến tranh

  Chiến tranh đặc biệt 

  Đông Dương hóa chiến tranh

  0
  2021-09-27T12:30:00+00:00

  Chiến tranh đặc biệt : (1961-1965)

  +Sau thất bại ở phong trào Đồng Khởi. Mỹ đã chuyển sang chiến tranh đặc biệt,một chiến lược chiến tranh xâm lược thực dân mới của mỹ đc tiến hành bằng quân tay sai.được trang bị kĩ thuật, vũ khí, phương tiện chiến tranh của Mỹ

  Được sự hỗ trợ của mỹ quân Sài Gòn đã gom dân vào ấp chiến lược, phá hoại miền bắc và phong tỏa biên giới 

  Chiến tranh cục bộ ( 1965-1968)

  +Sau thất bại chiến lược chiến tranh đặc biệt mỹ tiếp tục chuyển sang chiến tranh cục bộ.Được tiến hành bằng quân tay sai Sài Gòn và quân đồng minh. Dựa vào ưu thế quân sự, với quân số đông,vũ khí hiện đại, hỏa lực mạnh.mỹ vừa tới Miền Nam đã tìm diệt quân cách mạng ở Vạn tường.tiếp đó mỹ mở chiến dịch đông xuân(1965-1966) và (1966-1967) nhằm mục đích tìm diệt và Bình Định quân cách mạng 

  “Việt Nam hóa chiến tranh ” và “Đông Dương hóa chiến tranh “(1969-1973)

  +Sau thất bại chiến lược chiến tranh cục bộ lần này mĩ thực hiện chiến lược ” Việt Nam hóa chiến tranh ” và “Đông Dương hóa chiến tranh “.chiến dịch được tiến hành bằng lực lượng quân đội đội tay sai Sài Gòn là chủ yếu 

  +Mục tiêu lần này của mỹ là dùng người việt đánh người việt và dùng người Đông Dương đánh người Đông Dương 

  Chúc bạn học tốt ạ 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )