các cơ sở lựa chọn, sử dụng PP, KTDH trong môn Tin học ở THCS thì cơ sở nào là quan trọng nhất? Vì sao?

Question

các cơ sở lựa chọn, sử dụng PP, KTDH trong môn Tin học ở THCS thì cơ sở nào là quan trọng nhất? Vì sao?

in progress 0
Arianna 2 tuần 2021-07-11T01:00:06+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-11T01:01:51+00:00

   cơ sở quan trọng nhất là

  cac-co-so-lua-chon-su-dung-pp-ktdh-trong-mon-tin-hoc-o-thcs-thi-co-so-nao-la-quan-trong-nhat-vi

  0
  2021-07-11T01:02:01+00:00

  Việc lựa chọn PP, KTDH của một chủ đề học tập cụ thể như thế nào do bởi người GV trực tiếp giảng dạy quyết định, và tuỳ thuộc vào khả năng sư phạm, kinh nghiệm dạy học, cũng như phong cách dạy học của GV đó.

  Tuy nhiên, việc lựa chọn như thế nào cho phù hợp cần lưu ý một số vấn đề sau:

  – Hiểu rõ về mục tiêu dạy học và YCCĐ,

  – Nắm được các nội dung trọng tâm của bài học đáp ứng mục tiêu dạy học,

  – Xác định được đối tượng người học, nền tảng kiến thức ban đầu và cần có,

  – Làm rõ được ngữ cảnh, môi trường dạy học và các điều kiện học tập, và

  – Xác định được các yêu cầu về kiểm tra đánh giá người học,

  Vậy: bối cảnh giáo dục, điều kiện và môi trường giáo dục quan trọng nhất

  Thực hành việc đánh giá lựa chọn PP, KTDH

  $#UMR#$ 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )