Các cuộc cách mạng tư sản và nêu ý nghĩa của các cuộc cách mạng tư sản

Question

Các cuộc cách mạng tư sản và nêu ý nghĩa của các cuộc cách mạng tư sản

in progress 0
Eliza 1 năm 2021-12-02T06:56:15+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-02T06:57:40+00:00

  Chấm dứt sự đô hộ của chủ nghĩa thực dân Tây Ban Nha (ở Hà Lan).

  – Lật đổ chế độ phong kiến chuyên chế (ờ Anh).

  – Giải phóng nhân dân khỏi ách thống trị của chủ nghĩa thực dân (ở Bắc Mĩ)

  – Mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển ở các nước này.

  0
  2021-12-02T06:58:13+00:00

  bt ý nghĩa ko hà

  Chấm dứt sự đô hộ của chủ nghĩa thực dân Tây Ban Nha (ở Hà Lan).

  – Lật đổ chế độ phong kiến chuyên chế (ờ Anh).

  – Giải phóng nhân dân khỏi ách thống trị của chủ nghĩa thực dân (ở Bắc Mĩ)

  – Mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển ở các nước này.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )