các đai áp cao hình thành ở các vĩ độ nào

Question

các đai áp cao hình thành ở các vĩ độ nào

in progress 0
Iris 1 năm 2021-08-31T17:54:58+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T17:56:24+00:00

  Các đai áp cao hình thành ở các vĩ độ sau:

  +) 30 độ B

  +) 30 độ N

  +) 90 độ B

  +) 90 độ N

  0
  2021-08-31T17:56:52+00:00

  Đai áp cao hình thành ở  các vĩ độ là 30 độ(bắc và nam) và 60 độ (Bắc và nam)

  nãy ghi lộn

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )