Các dạng của thể dị bội ? Trình bày cơ chế phát sinh thể dị bội

Question

Các dạng của thể dị bội ? Trình bày cơ chế phát sinh thể dị bội

in progress 0
Valentina 2 tháng 2021-08-22T02:23:33+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-22T02:24:37+00:00

  *Các dạng đột biến thể dị bội:

  -Thể 3 nhiễm:(2n+1)NST

  -Thể 1 nhiễm:(2n-1)NST

  -Thể 0 nhiễm:(2n-2)NST

  *Cơ chế phát sinh thể dị bội:

  -Trong giảm phaan,sự không phân li của 1 cặp NST tương đồng nào đó tạo thành 1 giao tử mang 2 NST trong 1 cặp và 1 giao tử không mang NST nào của cặp

  -Sự thụ tinh giữa các giao tử bất thường với giao tử bình thườing sẽ tao ra các thể dị bội (2n+1)NST,(2N-1)NST

  Answer by TriLeCongTri

  chúc bạn học tốt!!!!!!!!!!

   

  0
  2021-08-22T02:24:49+00:00

  Giải thích các bước giải:

  Các dạng của thể dị bộ:

  – thể ba nhiễm: 2n + 1 

  – thể ba nhiễm kép : 2n + 1+ 1

  – thể một nhiễm: 2n – 1

  – thể một nhiếm kép: 2n -1 -1

  – thể khuyết nhiễm: 2n – 2

  Cơ chế:

  Trong quá trình phát sinh giao tử, cặp NST giới tính của bố hoặc mẹ không phân li sẽ tạo ra một loại giao tử mang cả 2 NST giới tính và một loại giao tử không chứa nhiễm sắc thể giới tính nào.

  – Giao tử mang hai nhiễm sắc thể giới tính thụ tinh với một giao tử mang một nhiễm sắc thể giới tính, sẽ tạo nên hợp tử chứa ba nhiễm sắc thể giới tính (thể ba nhiễm).

  – Giao tử không chứa nhiễm sắc thể giới tính thụ tinh với một giao tử bình thường (mang một nhiễm sắc thể giới tính) sẽ tạo nên hợp tử chỉ chứa một nhiễm sắc thể giới tính (thể một nhiễm).

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )