các dạng tồn tại của nguyên tố hóa học?Với nguyên tố cacbon, ở mỗi dạng tồn tại của nó hãy lấy 3 chất làm ví dụ ?Các chất đó ở trạng thái nào trong đi

Question

các dạng tồn tại của nguyên tố hóa học?Với nguyên tố cacbon, ở mỗi dạng tồn tại của nó hãy lấy 3 chất làm ví dụ ?Các chất đó ở trạng thái nào trong điều kiện thường

in progress 0
Faith 4 tuần 2021-07-08T20:12:37+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-08T20:13:39+00:00

  -Các nguyên tố hóa học có thế tồn tại ở 3 dạng: rắn, lỏng, khí

   -VD về 3 dạng tồn tại của nguyên tố C:

  +CO2 lỏng (tồn tại ở áp suất trên 5,1 atm, dưới 31,1°C và trên -56,6 °C), ở trạng thái khí trong điều kiện thường
  +Than đá, kim cương rắn ở điều kiện thường

  +CO ở trạng thái khí ở điều kiện thường

  Học tốt!!

  0
  2021-07-08T20:14:26+00:00

  `-` Các nguyên tố hóa học có thế tồn tại ở `3` dạng `:` rắn, lỏng, khí

  `-` `VD` `:` về `3` dạng tồn tại của nguyên tố `C:`

  `+CO2` lỏng (tồn tại ở áp suất trên `5,1 atm,` dưới `31,1°C` và trên `-56,6 °C`), ở trạng thái khí trong điều kiện thường
  `+` Than đá, kim cương rắn ở điều kiện thường

  `+` `CO` ở trạng thái khí ở điều kiện thường

  $#UMR#$

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )