. Các đảo lớn ở vịnh Bắc Bộ của nước ta là: A. Cái Bầu, Cát Bà, Bạch Long Vĩ. B. Cái Bầu, Phú Quý, Côn Đảo, Thổ Chu. C. Cồn Cỏ, Lý Sơn, Phú Quý. D. Bạ

Question

. Các đảo lớn ở vịnh Bắc Bộ của nước ta là:
A. Cái Bầu, Cát Bà, Bạch Long Vĩ.
B. Cái Bầu, Phú Quý, Côn Đảo, Thổ Chu.
C. Cồn Cỏ, Lý Sơn, Phú Quý.
D. Bạch Long Vĩ, Cồn Cỏ, Lý Sơn.

in progress 0
Liliana 4 tuần 2021-07-10T11:58:36+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-10T11:59:56+00:00

  Đáp án:

  Các đảo lớn ở vịnh Bắc Bộ của nước ta là:
  A. Cái Bầu, Cát Bà, Bạch Long Vĩ.
  B. Cái Bầu, Phú Quý, Côn Đảo, Thổ Chu.
  C. Cồn Cỏ, Lý Sơn, Phú Quý.
  D. Bạch Long Vĩ, Cồn Cỏ, Lý Sơn.

  Giải thích:

  Đảo Cái Bầu ở tỉnh Quảng Ninh,TP.Hải Phòng
  Đảo Cát Bà ở tỉnh Quảng Ninh, Thành phố Hải Phòng
  Đảo Bạch Long Vĩ ở tỉnh Quảng Ninh, Thành phố Hải Phòng

  3 Đảo này đều nằm trogn Vịnh Bắc Bộ.

  0
  2021-07-10T11:59:56+00:00

  Các đảo lớn ở vịnh Bắc Bộ của nước ta là:

  A. Cái Bầu, Cát Bà, Bạch Long Vĩ.

  B. Cái Bầu, Phú Quý, Côn Đảo, Thổ Chu.

  C. Cồn Cỏ, Lý Sơn, Phú Quý.

  D. Bạch Long Vĩ, Cồn Cỏ, Lý Sơn.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )